top of page

De invloed van het halo- en horn-effect op een sollicitatie

Wanneer we voor het eerst iemand ontmoeten, ontstaat er direct een beeld dat de verdere beoordeling beïnvloedt. Het halo-effect, een fenomeen waarbij een positieve eerste indruk doorslaggevend is, kan aanzienlijk bijdragen aan het succes van een sollicitant.

We kunnen het als mensen niet ontkennen: ondanks de wens om objectief te zijn, zijn we niet vrij van beïnvloeding door externe factoren bij het vormen van een oordeel. De opvattingen van vrienden kunnen bijvoorbeeld aanzienlijke invloed uitoefenen op bepaalde standpunten.


Zelfs het uiterlijk van een persoon beïnvloedt onze perceptie en beoordeling van geschiktheid als sollicitant. Het positieve aspect van deze cognitieve vertekening staat bekend als het halo-effect, waarbij ons oordeel positiever uitvalt dan objectief gerechtvaardigd is. Aan de andere kant bestaat het horn-effect, dat het tegenovergestelde is van het halo-effect.


Wat houdt het halo-effect en horn-effect in?

Het fenomeen van het halo-effect werd ontdekt in 1920 door psycholoog Edward Thorndike. Thorndike constateerde dat mensen de neiging hebben om positieve eigenschappen toe te schrijven aan personen van wie ze een positieve indruk hebben. Dit leidt tot een vertekend beeld, waarin sterke beoordelingsfouten worden benadrukt. Het effect is zelfs zo krachtig dat het de uitkomst van gerechtelijke procedures kan beïnvloeden. Het horn-effect komt dan weer naar voren wanneer negatieve aspecten extra gewicht krijgen in het oordeel.


Aantrekkelijkheid beïnvloedt beoordelingen

Het halo-effect beperkt zich niet tot karaktereigenschappen, maar omvat ook fysieke kenmerken. De aantrekkelijkheid van een persoon bepaalt in grote mate hoe we hun karakter en prestaties beoordelen. En dit zowel in het verleden als voor toekomstige verwachtingen. Tijdens sollicitatieprocessen speelt dit -uiteraard- een belangrijke rol.


Een studie uit 2009, gepubliceerd in het tijdschrift "Applied Psychology," suggereert dat aantrekkelijke sollicitanten een aanzienlijk voordeel kunnen hebben. Deze studie toont aan dat fysieke aantrekkelijkheid tot 20% van de variatie in werkbeoordelingen kan verklaren. Opvallende cijfers.


Implicaties voor sollicitanten

Sollicitanten moeten zich bewust zijn van de impact van hun eerste indruk tijdens sollicitatiegesprekken. Een veelgeciteerd onderzoek van Nisbett en Wilson uit 1977 toont aan dat de eerste 5 minuten van een interview vaak doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke evaluatie van de sollicitant. Hoewel dit niet specifiek het halo-effect betreft, onderstreept het wel de impact van de eerste indruk. Sollicitanten hebben de mogelijkheid om deze perceptie te beïnvloeden en moeten zich hiervan bewust zijn om hier optimaal gebruik van te maken.
Comments


bottom of page